easy drag and drop web site builder software download

KUSTPACT

BENT U OOK ZO BENIEUWD? WIJ VAN DE ZEE KUST OOK...
DE OVERHEID, NATUURORGANISATIES EN ANDERE BELANGHEBBENDEN
BESPREKEN HUN VISIES OM TE KOMEN TOT EEN KUSTPACT... OM DAN EEN NIEUWE KUSTVISIE TE ONTWIKKELEN DIE LEIDEND ZAL ZIJN VOOR ALLE BETROKKENEN, OVERHEID, GEBRUIKERS EN GENIETERS...

HEBT U EEN VISIE? DAN MAG U DIE HIER DELEN!
 BLIJF NIET ZITTEN KIJKEN...

MET ZAND BOUWEN ZONDER FUNDERING...?
Op 25 oktober heeft Minister Melanie Schultz met natuurorganisaties en andere belanghebbenden een nationaal kustpact gepresenteerd. Daarin wordt afgesproken wat wel in niet mogelijk is in het kustgebied. Een visie ontbreekt, het is een kader...
Iedereen wordt opgeroepen zijn mening te geven; rijksadviseurs, gemeenten, waterschappen, landschapsarchitecten, ondernemers, projectontwikkelaars, natuur- en milieu-organisaties... En jij, heb jij een mening, een visie die je wil delen?


KUSTPACT
Begin dit jaar moest de bewindsvrouw op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een plan intrekken dat meer bebouwing langs de kust mogelijk zou maken. Het plan  stuitte op weerstand van natuur- en milieu-organisaties.

Ook een meerderheid in de  2de Kamer wilde er niets van weten.
De petitie, van natuur- en milieu-organisaties Bescherm de kust, tegen het plan haalden ruim 100.000 digitale steunbetuigingen op.
De minister beloofde de Kamer met belangenorganisaties te gaan praten in de hoop tot een breed gedragen nationaal kustpact te komen.

En dat is er dus nu...

WEBSITE WWW.KUSTPACT.NL
Deze website is een plaats waar iedereen zijn mening mag geven, uiting mag geven aan zijn of haar emotie,  je plan mag ventileren.
 
Het mag allemaal in een reactie. Wil je een actie doorgeven die je hebt gehoord, gezien of zelf wil ondernemen of al hebt ondernomen? 
Heb je, met een aantal mensen, of organisatie een visie ontwikkeld en mogen we die voor je delen?De Zee Kust is voor de genieter, wil een open community zijn. A-politiek, dus ruimte voor voor- en tegenstanders.
Altijd met respect voor elkaar, mens, dier en natuur.
Deze website is pas een begin.

Een introductie, voor zover niet overbodig..
.

KUSTPACT

HET  KUSTPACT  ZAL   WORDEN  OPGEBOUWD 
ROND  8  AANDACHTSPUNTEN

VRIJ ZICHT en GROOTSCHALIGHEID
NATUURLIJKHEID, ONGEREPTHEID en DYNAMIEK
ROBUUSTE WATERSTAAT
CONTRASTEN MET HET ACHTERLAND
KUSTERFGOED
KUSTPLAATSEN en ACHTERLAND
GEBRUIKSKWALITEITEN
CULTURELE EN MENTALE BETEKENIS.

VISIE

Bij het insturen van je visie kan deze gebruikt worden ter publicatie met naam en visie of mededeling, ook ontvang je bij het inzenden een nieuwsbrief met overzicht van de visies. Je kunt je bij het ontvangen van de eerste, met één enkele klik uitschrijven.

volg,  like en doe mee...

delen in je netwerk?